Hur länge har du suttit framför datorn när du nu har landat på denna sida och börjat läsa detta inlägg? Fem minuter, 15 minuter eller två timmar?

Datorn är en dagens största faror för allmänhälsan eftersom så många olika slags jobb utförs under långa stunder framför skärmen. Vore det så att det bara handlade om delar av arbetsdagen så är faran inte så stor men allt fler jobb datoriseras vilket gör att den sammanlagda tiden vi sitter framför en skärm ökar nästan oavsett vilket jobb man har.

Men det kompenseras väll med att svensken motionerar mer på fritiden? Det positiva är att nordeuropéer enligt en ny studie är de som motioner mest. Men det räcker ändå inte för att kompensera de timmar som man sitter still.

Minutmotion och Vardagsmotion

För att motverka sjukdomar, stelhet och dålig ämnesomsättning finns det två saker man bör göra. För det första införa minutmotion på arbetet och för det andra börja med mer vardagsmotion.

Minutmotion betyder att man stäcker på sig och går omkring i en enda minut. Det kan låta lite men enligt en amerikansk forskning visade det sig att denna minut gör mycket stor skillnad i längden. I de grupper som forskarna följde visade det sig att de som rört sig hade i genomsnitt 4cm smalare midja, lägre blodsockervärden och bättre blodfetter.

Det handlar alltså om att starta igång allt som blivit ”stillastående” i kroppen. Att mjuka upp leder och muskler och få igång blodomloppet.

För att verkligen genomföra denna minutmotion kan det krävas att man sätter en klocka på exempelvis 45 minuter och agerar direkt när alarmet sedan påminner en om att det är dags. För om man bara genomför denna minutmotion när man känner för en stunds paus kommer det bli alldeles för länge mellan pauserna.

Det andra steget är vardagsmotionen. Istället för att vara stillasittande flera timmar per dag och tro sig kompensera detta med att gå på gym en gång i veckan så handlar det om att motionera lite extra var än man är. Att ta trapporna istället för hissen är ett klassiskt tips. Att gå av bussen en hållplats tidigare en annan. Om man nu måste åka buss. Att cykla är betydligt bättre och även billigare.

Att gå en kort promenad på lunchrasten är ett annat tips. Många tycker det är jobbigt och sitter hellre och slappnar av med en extra kopp kaffe. Men allt handlar om att bli van. Om man gör något 12-15 gånger är det sedan en vana som man kanske inte ens vill vara utan. Dessutom finns det ett moment 22 med att träna (även om det bara är 5 minuters promenad på lunchrasten). Den som rör sig mår bättre. Den som mår bättre har lättare att komma sig för att röra sig. Den som då rör sig mer mår bättre osv.

Så vad gör du nu? Surfar vidare till nästa sida eller tar en minuts motion. En minut – Det har du råd att undvara. Du kommer i alla fall att leva längre om du tar minutmotionspassen. Så då hinner du göra allt det du skjutit upp de minuter du rört på dig. Upp och hoppa!