Vägen till att få körkort brukar vara relativt lång. Det är en hel del praktiska och teoretiska kunskaper man ska ha innan provtillfällena bokas. Bokning sker enkelt via Trafikverkets webbplats där även ytterligare information finns kring provet och hur detta går till. Tips på hur teorin kan tränas in hittas även på körkortsprov.net

Plugga för körkortsprov vid datorn

Bokning och betalning

trafikverket.se kan provtillfällen bokas och bokas om både för körkortsprovet samt uppkörningen. Vid bokning kan betalningsmetoderna kort och faktura väljas. Väljs faktura kommer fakturan att skickas ut efter att provet helt är genomfört. Var uppmärksam på att dessa fakturor har 10 dagars förfallotid då en vanlig förfallotid annars har 30 dagar. ’

Eftersom det ibland är lång kö på vissa orter kan det vara lönsamt att boka körkortsprovet i en annan stad. Är man flexibel att åka en bit är det helt enkelt lättare att få tider. Detsamma gäller för uppkörningen. Generellt ger Trafikverket företräde till de som gör provet för första gången. De som gjort fyra prov och fortfarande inte fått godkänt har inget företräde alls och därmed svårare att få tider snabbt.

Bokning med tolk

I vissa fall får körkortsprovet genomföras med tolk. För att boka en av dessa tider behöver kontakt tas med Trafikverket via telefon. Totalt går det att genomföra kunskapsproven på 14 olika språk. Vilka språk som finns tillgängliga framgår på Transportstyrelsens hemsida.

Så bokas tider för körkortsprov

Inloggning för att boka tid för körkortsprov sker med en personlig kod eller med Bank-ID. Att söka och se vilka tider som är lediga kan ske utan att man loggar in men för att boka behöver alltså inloggning ske.

För att lätt hitta till provplatsen finns alltid en vägbeskrivning att ladda hem som guidar till rätt ställe. Det är extra fördelaktigt när bokning sker i en stad man inte bor i.

Yrkesförarprov

Ska bokning ske för körkortsprov till taxi, lokförare, trafiktillstånd eller yrkeskompetens kan även detta bokas via webbplatsen. Däremot sker det då via en ytterligare bokningstjänst som enbart är inriktade mot dessa körkortsprov. Inloggning sker på samma sätt men sedan klickar man på ”Boka yrkesförarprov”. Vid bokningstillfället anges då vilken inriktning på provet som önskas.

Kom ihåg fotograferingen!

Innan ett prov genomförs måste först fotografering ske hos Transportstyrelsen. Det gäller även om man har ett körkort sedan tidigare och vill komplettera med ytterligare behörigheter.

I Sverige finns en lång tradition av att döpa småbarn i en kyrklig ceremoni oavsett om familjen har en tro eller inte. Gästerna förväntas ge en dopgåva och traditionsenligt ska det vara en gåva som man sedan har kvar hela livet.

Det sista har däremot ändrats över tid och idag går det även att ge andra dopgåvor. Däremot finns vissa ”regler” att hålla sig till. Generellt kan man försöka hitta doppresent inom någon av dessa kategorier för att därmed följa traditionen:

Personlig – Personlig present förknippas ofta med en produkt med personens namn på. Dessa är visserligen personliga men för att det ska passa till doppresent bör man även lägga till dopdatum eller födelsedatum. En present som inte bara är personlig utan även tydligt knyts till ”ett nytt liv”.

Pengar – Det är relativt vanligt att ge pengar som barnet kan ta del av i äldre ålder. Att däremot bara lägga ett par hundralappar i ett kuvert blir för opersonligt. Då är det bättre att sätta in pengar på en fond, köpa guld eller aktier alternativt någon annan investering. Sparbössa är även mycket vanligt och varför inte en sparbössa där sparandet redan påbörjats.

Leksak – Kan man ge leksaker som doppresent? Både ja och nej. För att det ska passa bör det vara en rejäl leksak som kommer att hålla länge. Gärna något som barnet sedan kan spara när man vuxit upp och inte längre leker med den. Glöm spel, pussel och pyssel och satsa istället på något mer hållbart. Kanske en gunghäst i trä?

Avtryck – Senaste åren har ”avtryckstavlor” vuxit starkt i popularitet. Det är tavlor som visar ett avtryck från barnets fot eller hand. Eller varför inte hela familjens fötter? Det blir personligt, något som sparas länge och en tavla full med kärlek. Det svåra är att skapa dessa utan att någon anar något…

Bestick – Förr var det extremt vanligt att doppresenter var porslin eller silverbestick. Ett första steg till eget boende. Idag blir det allt mindre populärt. Men med ett tryck eller ristning i produkterna så blir de personliga och kan därmed bli betydligt mer uppskattade.

 

Isabella Löwengrip är en av Sveriges genom tiderna största bloggare. Detta både om man ser till antalet följare och utmärkelser. Många har försökt förstå hur hon gjorde för att få så många tusen personer att dagligen följa hennes tankar på bloggen. Är det texten, personligheten eller rent av tur?

I ett inlägg från 2009, som fortfarande är precis lika aktuellt, ger hon i alla fall sina tio bästa råd till de som vill lyckas (med andra ord få många läsare) med sin blogg. Här presenteras punkterna – med kommentarer som tillägg.

Blogga

Namnet – Välj ett namn som många lätt kan komma ihåg. Är det svårt att komma ihåg eller svårt att stava till kommer onödigt många försvinna på vägen till bloggen.

Uppdatera – Det här är en punkt som jättemånga bloggare återkommer till. Vill man ha läsare måste även bloggen uppdateras regelbundet. Detta både med text och bild. Skapa en planering över vilka slags inlägg som bloggen ska ha, exempelvis Dagens träning, Dagens mat eller Dagens åsikt.

Nischa dig – Om du bloggar om mode så kommer du konkurrera med tusentals andra. Men om du bloggar om afrikanska jättesniglar är konkurrensen inte lika stor. Till stor sannolikhet inte läsarskaran heller. Men att vara nischad är viktigt. Då når man de som verkligen är intresserade.

Våga blanda upp nischen – Även om du skriver om jättesniglar så våga ta med något personligt inlägg ibland. Något som inte alls har med saken att göra men som visar lite mer av vem du är och vad du tänker.

Var aktuell – Koppla texter mot händelser och saker som sker i samhället. Länka till intressanta artiklar men ge din egen vinkel och eget perspektiv.

Registrera bloggen – Det finns ett flertal webbportaler där man kan anmäla sin blogg. Det gör att nya läsare lättare kan hitta den om sökfunktionen används på webbportalen. Många gånger har de även listor på mest besökta och mest populära bloggar. Genom att hamna där ökar trafiken ytterligare.

Samarbeta med andra bloggar – Bygg nätverk genom att ta kontakt med andra som bloggar om ungefärligt samma saker. Därmed skapas möjlighet att länka till varandra i de fall som innehållet på bloggen passar att länka till. Många av de som följer bloggare följer ett par stycken bloggar och man bör inte vara så rädd om sina följare att man aldrig länkar till någon annan blogg.

Tänk åsikterna – Du får ha vilka åsikter som helst – men skriv vad du kan stå för och som du kan acceptera att finns kvar på nätet för evigt. Här bör man alltså välja sina ord ibland.

Kommentera – Gå till andra bloggar och kommentera. Men se till att kommentaren verkligen tillför något. Allt för många skriver enbart ”kom och läs min blogg” vilket upplevs som spammigt. Man behöver inte ens nämna att man har en blogg utan bara länka i profilnamnet.

Hitta samarbeten utanför bloggvärlden – Kanske kan lokaltidningen göra ett reportage? Visa upp dig och försök få andra att intressera sig för bloggen.

Men framförallt – blogga för att det är kul! I annat fall kommer du snart att ge upp.

Väl använda skyddskor

Väl använda skyddskor

När skor väljs väger man alltid in funktion, estetik och pris. När det kommer till arbetsskor och inte minst skyddsskor bör funktion vara det som framförallt väger tungt.

Detta framförallt om arbete ska utföras där skorna behöver ha en betydande skyddsfunktion.

På vissa arbetsplatser och områden finns till och med regler att skyddsskor alltid måste användas. Vilka arbetsskor som ska väljas beror därmed delvis på var man kommer att vara med skorna.

I en guide om arbetsskor skriver en av Sveriges större återförsäljare av arbetskläder och arbetsskor att dessa skor är ”indelade i tre kategorier utifrån dess skyddande egenskaper”.

  • Skyddsskor – Dessa har märkning med bokstaven S. Skyddsstålhättan är kraftig och klarar att motstå 200 J samt 15kN i tryck.
  • Lätta skyddsskor – Dessa har märkning med bokstaven P. Även här finns skyddsstålhätta men då med lägre krav på skydd. Det som nu gäller är 100 J samt 10kN.
  • Yrkesskor – Dessa har märkning med bokstaven O. De behöver inte ha skyddshätta men uppfyller de grundläggande skyddskraven gällande skyddsskor.

Som visas ovan är det stor skillnad på krav gällande exempelvis stålhätta mellan olika arbetsskor. Men de skiljer sig även gällande andra skydd.

Spiktrampskydd – En sula som står emot spikar och andra vassa föremål. Kliver du på en spik som pekar rakt upp så går den alltså inte igenom sulan.

Antistatiska skor – Om det kan uppstå elektrostatisk uppladdning bör antistatiska skor väljas. Genom denna funktion kan uppladdningar ledas bort vilka annars kan skapa gnistbildning. Det är exempelvis en fördel att ha denna funktion när man är vid brännbara gaser. Däremot kan inte dessa ses som ett komplett skydd utan bara som ett kompletterande skydd.

Sågskyddsskor – Ska exempelvis motorsåg användas finns fördel att använda sågskyddsskor. Dessa har ett speciellt skydd mot om sågklingan skulle komma emot skorna. Skyddet kan fungera på flera olika sätt. Ett alternativ är att skorna gör att klingan ”glider av” foten. Ett annat alternativ är att kedjan drar med sig grova fibrer som, när de kommer i kedjehjulet, blockerar detta. Ytterligare ett alternativ är kedjan bromsas så kraftigt av motståndet att den stannar. Det finns idag fyra klassificeringar gällande dessa skor.

Sula och fäste – Räcker det med räfflad sula? Eller krävs det dobbar? En skyddssko ska inte bara skydda mot extern påverkan utan även minska risken för halka m.m.

Vilket skydd behöver du? Det bör väga betydligt tyngre än pris eller estetik.